ZÁRUKA

ANV ZÁRUKA

Děkujeme Vám za zakoupení produktu ANV. Prosím mějte na paměti, že nože ANV jsou konstruovány jako řezné nástroje. Použití nože ANV pro jakoukoliv jinou činnost než je řezání (včetně tzv. “table test” a jiných destruktivních testů) a úprava nože ANV (strukturální modifikace, nesprávné naostření či nekvalifikované rozebrání sestavy) s okamžitou platností ruší jakýkoliv nárok na záruku. 

Stejně jako jiné nástroje se mohou nože pravidelným používáním opotřebovat. Mohou také selhat při řádném používání, pokud nejsou řádně udržovány a používány, viz. Údržba.

Pokud se kdykoliv během užívání výrobku prokáže u výrobku vada, měl by být výrobek vrácen do našeho servisu k přezkoumání a posouzení.

  • Pokud bude servisem zjištěno, že je nefunkčnost výrobku způsobena vadou materiálu či chybou při výrobě, produkt bude opraven nebo vyměněn za stejný model nebo model s podobnými parametry ve stejné cenové hladině (pokud už původní není v nabídce) na náklady výrobce.
  • Pokud bude servisem zjištěno, že nefunkčnost výrobku není způsobena vadou materiálu nebo chybou při výrobě, bude Vám nabídnuta oprava za poplatek za servisní práce. V případě, že je vada na výrobku neopravitelná, bude Vám výrobek vrácen společně s doporučením výrobce takový výrobek již nepoužívat.

Postup při uplatnění reklamace:

  • Kontaktujte ANV na email info@anvknives.com s popisem problému včetně fotografií. S návrhem řešení se ozveme do 5 pracovních dnů,
  • s odesláním výrobku do servisu vyčkejte pro vyzvání ze strany ANV, používejte pouze dopravu s možností sledování zásilky,
  • do balíku přidejte kopii předchozí komunikace,
  • před odesláním výrobku se ujistěte, že nebude problém se zpětným odesláním výrobku zpět do Vaší země (např. mimo EU),
  • mějte prosím na paměti, že při nedodržení postupu uvedeného výše výrobek k opravě či výměně nepřijmeme.

Náklady na poštovné spojené s odesláním výrobku do servisu nese zákazník. Vyřízení opravy může trvat 30 dnů.

 

SLEDUJTE ACTA NON VERBA